Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

  

Ulkoilualueelle pääsee 5 parkkipaikan kautta, joiden sijainnit ovat:

  1. Kytäjäntien ja Suolijärventien risteyksessä. (Katso sijainti kartalta)
  2. Piilolammintien päässä. (Katso sijainti kartalta)
  3. Hyyppäräntien alkupäässä, parkkipaikka on Hyyppärän tiellä noin 500m 130 tieltä Hyyppäräntielle kääntymisen jälkeen. (Katso sijainti kartalta)
  4. Usmin uimarannan parkkipaikka, osoite Usmijärventie 206. (Katso sijainti kartalta)
  5. Usminrinteentien varressa oleva parkki paikka, osoite Usminrinteentie 80 (Katso sijainti kartalta) Usminrinteentiellä ajaminen on kiellettyä muulloin kuin klo:06.00-22.00 välisenä aikana sama koskee myös parkkipaikan käyttöä.

 

 Alueen kattoja löytyy tämän sivuston Tiedostot osiosta ja Hyvinkään kaupungin sivuilta


Alueen yleiskuvaus:

Hyvinkäällä sijaitsevan Kytäjä-Usmi ulkoilualueen luonto, sekä alueella sijaitsevat reitit ja retkikohteet.
Tarjoavat loistavat mahdollisuudet lenkkeilyyn, pyöräilyyn, grillaukseen, uintiin,
lintujen sekä yleisesti luonnon tarkkailuun ja laavussa/teltassa majoittumiseen.

Syksyisin alue tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet mm. sienestykseen ja marjastukseen.

2266 ha suuruinen Kytäjä-Usmi ulkoilualue antaa erinomaisen mahdollisuuden
retkeilyyn ja oleskeluun luonnon keskellä.

Alueen järvet, monet pienet lammet, lukuisat metsäpurot, metsät ja kalliot muodostavat hyvin monimuotoisen ja luontorikkaan kokonaisuuden.

Alueen korkeuserot ovat hyvin vaihtelevat.

Ulkoilureitit on selkeästi viitoitettu ja pienemmillä poluilla on reitti merkkejä, jotka auttavat pysymään oikealla polulla.


 

Alueen linnustoa
Alueen metsälintuihin kuuluvat mm.
metso sekä monet pöllö- ja tikkalajit.
Kaakkuri pesii pienillä metsälammilla
ja uhanalainen pikkusieppo Mätälammin reunamilla.


Alueen muuta eläinkantaa
Alueella elää valkohäntäkauriita, Metsäkauriita,
kuusipeuroja, hirviä, ilveksiä ja liito-oravia.

Karhuja ja susia tavataan satunnaisesti,
mutta nämä yksilöt ovat yleensä ohikulkumatkalla
ja pysyttelevät huomaamattomina ihmiselle.

Myös villisikoja on nähty Hyvinkäällä viime vuosina.

Riistanhoitoyhdistys seuraa jatkuvasti alueen
riistakantoja hirvieläinten talvisella lumijälkilaskennalla.


 Alueen kasvillisuutta
Erittäin uhanalaisen hajuheinän (Cinnalatifolia) ainoa Uudellamaalla sijaitseva esiintymä
on löydetty Kytäjältä.
Muista kasveista alueen erikoisuuksia ovat Mätälammin lehdoissa
kasvavat humala (Humulus lupulus), kullero (Trollius europaeus) ja kaiheorvokki (Viola selkirkii). Pohjalammin eteläpuolisessa puronvarsilehdossa esiintyy valtakunnallisesti
uhanalaista kynäjalavaa (Ulmus laevis).

 


Alueella on myös harjoitettu kaivostoimintaa
Urojarven länsi puolella on kaksi pientä kaivosta, Hopeavuori ja Hopealaukku.

Hopeavuoren kaivos: Kuva kaivoksesta
Sijainti: lat 60.62095383 lon ,24.76203975  Näytä sijainti kartalla
Toiminta vuodet: 1556-1561, 1615-1629
Kokonaislouhinta: 15t
Malmia rikastettu: 12t
Malmi mineraalit: MAGK, SKII, CUKI
Koe louhintaa on suoritettu v. 1560 tienoilla ja louhinta v. 1616-29,
mutta lopetettu kannattamattomana (Holmberg 1858, s. 13 ;Moberg 1889, s . 34).
kuilun syvyys yli 30 m, halkaisija n . 10 m
sijaitsee breksia vyöhykkeessä , jossa hapan kivilaji sisaltää emäksisiä fragmentteja.
Malmi on heikkoa magneetti-, kupari- ja rikkikiisua . Lyijy hohdettakin lienee tavattu.

Hopelaukun kaivos: Kuva1 Kuva2 Kuva3
Sijainti: lat 60.6150919 lon 24.76503085  Näytä sijainti kartalla
Toiminta vuodet: 1556-1561, 1615-1629
Kokonaislouhinta: 100t
Malmia rikastettu: 80t
Malmi mineraalit: MAGK, SKII, CUKI
Etelä laidalla kivilaji on tremoliitti pitoista , mahdollisesti meta somaattisesti muuttunutta.
Kaivos lienee lähellä granodioriitin ja leptiitin kontaktia, sillä pohjoispuolella,
mäen päällä on hienorakeista granodioriittia ja idän puolella lähin
avokallio on kiisupitoista leptiittia .

Piilolammin Rannalta on louhittu mustaa graniittia tästä louhoksesta tai sen toiminta ajasta,
en ole vielä löytänyt tarkempia tietoja.

Iso-Karhun lammen rannassa on suhteellisen kookas avo louhos tietoa mitä sieltä on louhittu tai koska en ole vielä löytänyt.

Usmin teollisuuskivi kaivos:
Sijainti: lat 60.65096136 lon 24.78779453 
Toiminta vuodet: 1971-1990
Kokonaislouhinta: 311123t
Malmia rikastettu: 310803t
Malmi mineraalit: Al, Fe, Mg-kivi vuorivillaa


Teksit sisältöön on otettu lainauksia ja kerätty tietoa seuraavista lähteistä:

Hyvinkään ympäristö ja tila katsaus 2010