Kytäjä-Usmi Ulkoilualue

  

http://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/virkistys-ja-ulkoilu1/opastetut-reitit/maastopyorailyreitit/

Hyvinkään kaupungin runsaat pyörätiet ja muut ulkoiluväylät sekä Kytäjä-Usmin retkeilyalueen metsätiet muodostavat hyvän pohjan myös maastopyöräilyyn. Alueelle on tuotteistettu kolme toisiinsa liittyvää maastopyöräilyreittiä, jotka on merkitty maastoon ja painettuun karttaan. Karttoja on saatavilla kaupungintalon infopisteestä, kirjastosta, taidemuseosta ja uimalasta. Ulkoilun teemakarttoja voi myös tulostaa kaupungin kotisivuilta.

Karhujen pyörähdys (8,6 km)

Kytömetsän pyörähdys (17,8 km)

Hyvinkään pyörähdys (26,1 km)

 

Lähde: http://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/virkistys-ja-ulkoilu1/opastetut-reitit/maastopyorailyreitit/